Kerkdienst

zondag 27 maart 2022
4e zondag 40 dagen tijd
Voorganger: ds. M.A. Verstoep
Organist: Arie Grootendorst
Ouderling: Joke de Ruiter
Diaken: Jessica Schinkel
Lector Roelf Scheper
Techniek: Ewoud ten Hoeve
Ernst Boerman
Koster: Tom Tersteeg
1e collecte: PKN Missionair Werk
2e collecte: Kerk