Kerkdienst

zondag 20 maart 2022
3e zondag 40 dagen tijd
Voorganger: ds. M.C.A Korpel / Leusden
Organist: Bert Kreuger
Ouderling: Roelf Scheper
Diaken: Erik van Kooten
Lector
Techniek: Rico Schaap
Petra van Doornik
Koster: John Peters
1e collecte: KIA Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk