Kerkdienst

zondag 13 maart 2022
2e zondag 40 dagen tijd Biddag
Voorganger: ds. M.A. Verstoep
Organist: Ben Kramer
Ouderling: Elbert Nagel
Diaken: Marja van den Pol
Lector Hans Schoonfeld
Techniek: Berry ten Hoeve
Ernst Boerman
Koster: Rutger de Geest
1e collecte: KIA Binnenlands Diaconaat
2e collecte: Voedselbank Montfoort-Linschoten
Scroll Up