Kerkdienst

zondag 6 maart 2022
1e zondag 40 dagen tijd
Voorganger: ds. M.A. Verstoep
Organist: Bert Kreuger
Ouderling: Elles de Geest
Diaken: Nicoletta de Jong
Lector Tieme Ensink
Techniek: Egbert Dimmendaal
Petra van Doornik
Koster: René van ‘t Hul
1e collecte: KIA Zending
2e collecte: Bloemen