kerkdienst

1e zondag 40 dagen tijd
Tienerdienst
voorganger : ds. M.A. Verstoep
organist: Arie Grootendorst
1e collecte : Kerk in Actie 40 dagen
2e collecte : Diaconie

Eerste zondag van de veertigdagentijd , 5 maart 2017

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In die schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.