Kerkdienst

6e zondag 40 dagen tijd Palmzondag
voorganger : Ds. Trinette Verhoeven
classispredikant
1e collecte : Kerk in Actie 40 dagen
2e collecte : PKN JOP


Na afloop vanuit haar positie binnen de classis

de gemeente informeert over hoe de classis de zorgen over de bestuurskracht

ziet met de mogelijke gevolgen.