Kerkdienst

4e zondag 40 dagen tijd
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Kerk in Actie 40 dagen
2e collecte : Bloemen


Bij de dienst

De naam die de traditie aan deze zondag gaf is zondag Jubilate: Heel de aarde, juich voor God. (n.a.v. Psalm 66: 1, 2b)

De schriftlezing voor deze zondag is Lucas 15: 11-32 en 2 Kronieken 36: 14-23.

Scroll Up