Kerkdienst

3e zondag 40 dagen tijd
voorganger : ds. M. Korpel / Leusden
1e collecte : Kerk in Actie 40 dagen
2e collecte : Kerk


Uitdelen Paasgroetenkaarten,
deze kunnen worden gestuurd aan gevangenen in Nederland of buitenland.
Een paasgroet ter bemoediging!