Kerkdienst

1e zondag 40 dagen tijd
voorganger : ds. M.A. Verstoep
1e collecte : Kerk in Actie zending
2e collecte : Kerk


uitdelen van de spaardoosjes voor Kerk in Actie,
door de kinderen van de kindernevendienst.
Op Paasmorgen kunnen ze worden ingeleverd.

Scroll Up