Doopdienst

Voorganger: Ds. M.A. Verstoep
Tienerdienst
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

Deze dienst wordt Jesse gedoopt. Broertje van Thijmen en Bauke Hagoort.
Ouders zijn Gerben Hagoort en Petra Hagoort-Schinkel.

Na de dienst is er gelegenheid de familie te feliciteren.