BIJEENKOMST OVER: “MENSENRECHTEN ONDER DRUK”.

Wanneer:
10 december 2016 @ 19:30 – 21:30
2016-12-10T19:30:00+01:00
2016-12-10T21:30:00+01:00
Waar:
St.Joseph
Heilig Levenstraat 4
3417 HL Montfoort
Nederland

Organisatie: Vredesplatform en het Landelijk College Rechten van de Mens

Op 10 december is het 68 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van kracht is geworden.

Na de twee wereldoorlogen zijn door de Ver. Naties in 30 artikelen de rechten vastgelegd. Geen land stemde tegen, Rusland, Zuid Afrika en Saudie Arabië die tekenden niet.
Het doel was de wereld te vrijwaren van oorlog en verschrikkingen.
Al meer dan 70 jaar is dat gelukt in West Europa en in ons land.
Maar nu staan internationaal, in Europa en in ons land die rechten onder grote druk.
Miljoenen mensen zijn op de vlucht, zijn hun huis en vrijheid verloren.
Het recht op opvang en hulp wordt steeds meer ter discussie gesteld en sommigen vinden dat een goede zaak.
Spanningen nemen toe in onze samenleving en groepen komen tegenover elkaar te staan.
Meningen en debatten worden harder en mensen maken zich zorgen over de toekomst.
De beschaafde wereld, gebaseerd op die mensenrechten, lijkt te wankelen.

Een lid van het College van de Mensenrechten in Nederland, Mevr. mr. Stans Goudsmit zal haar visie geven en daarover in discussie gaan met u.
Maar er zal ook aandacht zijn voor het recht op een redelijk inkomen.
Waarom kloppen steeds meer mensen aan bij de kerken en bij de voedselbank voor hulp?
Hoe staat het met de rechten van gehandicapten, voor werk, wonen en zorg?
Op 14 juli dit jaar is het VN Verdrag van kracht geworden voor volwaardige deelname van gehandicapten aan de samenleving.

De bijeenkomst zal worden omlijst met gedichten en muziek.
U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.
De zaal is open om 19.00 uur en einde 21.30 uur.

Meer informatie bij:
Peter Gruters
sec. van het Vredesplatform
06 11907746.

Scroll Up