Start

 

 Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente De Rank te Montfoort.

Met pijn in ons hart en toch ook een dubbel gevoel hebben we besloten dat ook voor ons dit betekent dat we vol in moeten zetten op de on-line kerkdiensten.

U bent waarschijnlijk inmiddels gewend aan de zanggroep die de diensten begeleid nu we niet zelf mogen zingen.

Gezien de huidige ontwikkelingen en de zorg omtrent het gemuteerde virus adviseert het moderamen van de generale synode van de PKN gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst.

Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus

De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest

Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’Het moderamen van de PKN adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen.

Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

 

Net als bij voorgaande uitgebrachte adviezen volgen ook wij deze keer weer dit dringende advies.
Dat betekent, met pijn ons hart, dat we tot en met 9 februari (zondag 7 februari) geen begeleiding van de zanggroep hebben.
We zijn druk doende om te kijken hoe dan wel begeleiding mogelijk is of dat we weer terug moeten vallen op YouTube, net als vorig jaar.

We realiseren ons heel goed dat deze boodschap bij u hard aan kan komen. Ook in de kerkenraad ervaren we pijn bij dit besluit. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig.
Toch hopen we dat u ondanks dit besluit zich toch verbonden blijft voelen en weten met elkaar als gemeente en met God.

Namens de kerkenraad,
Rico Schaap
Scriba

 

Door op het logo van kerkTV te klikken  kunt u de dienst live bekijken of op een later tijdstip  terug kijken.