Start

Corona maatregelen kerkdiensten bijna verdwenen!

U bent weer allemaal welkom!

Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld, heeft de kerkenraad zich op maandag 27 september gebogen over het advies van de PKN over de versoepeling van de corona maatregelen en hoe dat toe te passen in onze kerk.
“De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden.

Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.
Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.”
De kerkenraad heeft het volgende besloten:
We stappen af van de 1,5 meter afstand regel.
Iedereen kan weer naar de kerk komen zonder reservering.
Wel houden we tussen de “huishoudens” één (1) stoel vrij om toch wat gezonde afstand te houden.

Ook blijft een deel van de kerk (aan de raamkant) ingericht als 1,5 meter zone.
Dit voor mensen die al wel graag naar de kerk willen komen maar nog wel graag wat afstand willen houden.
Afgesproken is wel dat dat gedeelte ook voor anderen gebruikt kan gaan worden als er 5 minuten voor aanvang van de dienst geen gebruik van is gemaakt.
In het grootste deel van de kuip en op het bovengedeelte worden weer meer stoelen geplaatst.
Om één en ander in goede banen te leiden houden we de gastvrouwen en gastheren.
De kerkenraad is verheugd dat met deze oplossing en het versoepelen van de maatregelen de normale kerkgang weer een (grote) stap dichterbij is gekomen.

Namens de kerkenraad,
Rico Schaap, scriba