Start

Update Corona

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 12 november jl. heeft de PKN weer een advies uitgebracht. De meeste adviezen hanteren wij al (in acht nemen basisregels, in de kerk 1,5 meter afstand bewaren, mondkapjes dragen bij verplaatsingen en goed ventileren).

Nieuw is het advies om “ingetogen” te zingen in de kerk, dus zingen mag maar helaas niet uit volle borst.

Daarnaast is er een advies gekomen betreffende het groepswerk: wanneer dit thuis plaatsvindt kunnen er max 4 gemeenteleden aanwezig zijn (met de gastvrouw/ gastheer er bij dus 5).

Bijeenkomsten met meerdere gemeenteleden (koffie ochtenden, Spirit, Bijbelgespreksgroep en de handwerkgroep bv. ) kunnen gewoon in de kerk plaatsvinden mits de basisregels, de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen  in acht genomen worden.

Voorlopig gaan we door met het uitnodigen voor de kerkdiensten middels Kerktijd.nl.  Gelukkig hebben wij prima mensen die de techniek verzorgen en een mooie power point presentatie van de diensten maken, zodat het wellicht toch niet echt een straf is om thuis mee te kijken.  Ik wens u voor komende zondag dan ook een mooie dienst toe waar u ook bent.

Met vriendelijke groeten,

Namens de kerkenraad,

Mieke van den Berge