Met pijn in ’t hart….

De werkgroep Oecumene Montfoort heeft al jaren de vredesdienst en de week van gebed voorbereid en uitgevoerd, maar nu is door de corona alles anders.

Het samenkomen van beide kerken, PGM en RK Montfoort is zo’n waardevol gebeuren, even een praatje bij de koffiecorner na afloop.

De oefenavonden voor het zgn. gelegenheidskoor was altijd een fijn moment om elkaar te ontmoeten. Samen zingen is niet meer mogelijk, in deze rare tijden, daarom is de keuze gemaakt om ieder apart te kerken. Wel is de voorbereiding gezamenlijk, zodat zoveel mogelijk dezelfde liederen en liturgie op hetzelfde moment  kunnen plaatsvinden. De oefenavonden komen dus te vervallen, in september, helaas. Maar we gaan wel de mogelijk bekijken om met enkele zangeressen/zangers van beide kerken de muzikale ondersteuning te verzorgen.   Diaken J. Collignon zal voorgaan in De Rank, Montfoort op 27 september a.s. én in ’t Kruispunt, Linschoten, een week eerder. Gerard Vendrig zal deze vredesdienst in de RK kerk voorgaan op zondag 27 september  a.s. Alle drie de vieringen uiteraard met aanvangstijd 10 uur. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Zien we u dan in één van deze vieringen? Het beloofd in ieder geval weer iets speciaals te worden.

Natuurlijk doet het ons zeer, maar voor ieders veiligheid is deze gemaakte keuze niet moeilijk.

Hopelijk is er snel een vaccin tegen het vreselijke corona-virus en kunnen we in januari gewoon als vanouds samen vieren met PGM en RK in één ruimte.

Werkgroep Oecumene Montfoort

De laatste fase van de verbouwing

Hieronder een aantal foto’s van de laatste fase van de verbouwing.
De kerkzaal krijgt een flinke opknap beurt en het orgel wordt verplaatst naar achter in de zaal.
Naast het orgel komt een regie tafel om de beamer te bedienen.

 

Hebt u ons kerkorgel wel eens zien bewegen?
Bekijk onderstaande filmpje wat Arnout van der Leede gemaakt heeft.

 

Verbouwing kerk van start gegaan

De verbouwing kerkgebouw is van start gegaan met het slopen van de oude jeugdruimte en het keukentje.

Tieners starten met het slopen van de oude jeugdruimte.
Onmisbare “hulpje”,machine om 2 lagen tapijt te verwijderen.

 

 

2 containers vol bouwafval.

Begin gemaakt met het uitzetten van     de 24 uurs kamer.


Vandaag werden er nieuwe glaslatten geschilderd door Rob en René.
Buiten was Hans bezig met de voorbereiding voor nieuwe ramen.
en weer hersteld.
Muurtje beschadigd.
  Ingang 24 uurs kamer.
Nieuwe hoofdingang.