VREDESPLATFORM & AMNESTY INTERNATIONAL

Organiseren samen “De Mensen Rechten Dialoog.”

Op 10 december 2018 is het 70 jaar geleden dat
“De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”
is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

In Nederland mag je denken en geloven wat je wilt.
Het staat je vrij lid te worden van een vakbond.
Je kunt naar de rechter stappen, wanneer je onrechtvaardig behandeld bent.
Niemand mag jou discrimineren.
Onze rechten ( en plichten) zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Ze gelden altijd , overal en voor iedereen.

Maar hoe gaan we zelf om met mensenrechten? Wat zijn die rechten en plichten? Waarom zijn ze belangrijk voor jou en mij? Hoe werkt het als het ene recht botst met het andere? Waar houdt mijn recht op vrije meningsuiting op en begint jouw recht om niet gediscrimineerd te worden? Hoeveel vrijheid wil je inleveren voor veiligheidsmaatregelen? Gaan rechten van vluchtelingen boven jouw rechten of juist andersom?

Mensenrechten zijn nooit vanzelfsprekend en verdienen steeds weer aandacht.
Daarom organiseert het Vredesplatform in samenwerking met Amnesty een tweetal (huiskamer) avond bijeenkomsten op 18 oktober en 15 november 2018.
Medewerkers van Amnesty leiden de dialoog. Doel is:
– Elkaars opvattingen leren kennen en begrijpen,
– Uitwisselen van ervaringen en ideeën,
– Streven naar begrip voor elkaar en meer kennis.
Over de thema’s:
Privacy en Veiligheid, Migranten en Vluchtelingen, Racisme en Discriminatie.
Op 10 december zal een open afsluitende bijeenkomst worden gehouden.

Meer informatie en opgave voor een van de avond bijeenkomsten in Montfoort op donderdag 18 oktober en op donderdag 15 november as. bij
Peter Gruters 06 11907746 of per mail pcjgruters@hotmail.com
Wim van Seeters 0348 471241 en mail wimvanseeters@hetnet.nl

De bijeenkomsten worden gehouden in De Rank. Aanvang 19.30 uur.