Veel commotie over Nashville-verklaring

Er is veel ophef over de ondertekening (van enkele prominenten) van de Nashville-verklaring.
In deze verklaring staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.
De Nashville-verklaring stelt dat mensen zich niet mogen identificeren als homo of transgender.
Doen ze dat wel, dan wordt er gesuggereerd dat je daarvan genezen kunt worden.
Wij ontvingen via de mail een mooi gedicht/lied; ‘Ongestraft mag liefde groeien’ van de dichter/dominee Sytze de Vries uitgesproken door Ds. Martha Verstoep
Deze tekst werd door Sytze nu ook als ‘Statement’ naar buiten gebracht en is een bemoediging voor de mensen die zich door deze verklaring teruggeworpen voelen in de tijd.
Veel protestante kerken hebben afgelopen week ook de regenboogvlag uitgehangen als protest tegen het ondertekenen van deze verklaring.
De tekst van het gedicht staat hieronder.

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Sytze de Vries.

Het lied kan op 2 melodieën gezongen worden.
Zie hieronder de link met meer info.
Klik hier op de link