Startzondag

15 september is de start van het nieuwe kerkelijke seizoen.
Voor de kerkdienst vragen we u en jou een foto te maken van een plaats of stad waar je wel zou willen wonen en (eventueel) waarom.

Deze foto kan gestuurd worden naar ds. Martha Verstoep, predikant@pgmontfoort.nl