Jeugdzaken

Hierbij weer de  jeugdpagina met nieuwe activiteiten

KINDERWOORDDIENST TIJDENS VREDESDIENST

Kinderwoorddienst = Kindernevendienst

Zondag 22 september was er een Oecumenische dienst in de RK Kerk. Met twaalf kinderen hebben we geluisterd naar het verhaal van Jacob.

Hij was een vluchteling en sliep in de woestijn en had een bijzondere droom. Na nog hierover nagepraat te hebben, kregen de kinderen een bord met zand en een loep.
Als je er 1 zandkorrel uithaalt, verandert er dan iets?
Waarom heb je die zandkorrel gekozen?
Zoals wij een zandkorrel kiezen zo kiest God ons uit. Wij zijn bijzonder!!
Eén zandkorrel kan het verschil maken, zoals wij het verschil kunnen maken in een ruzie thuis of op school. Natuurlijk ben je wel eens boos op iemand maar het maakt verschil hoe je dit oplost.
Daarna was er een verwerking met zand waarvan er hier enkele te zien zijn.
Wij (als leiding) vonden het een fijne dienst.

Tot de volgende keer!


 

COLLECTEDOEL KINDERNEVENDIENST/TIENERDIENST

Op de startzondag hebben we het collectedoel voor het afgelopen jaar afgesloten.
Een jaar lang haalden we geld op voor de Glind, gezinstehuizen voor pleegkinderen.
We brachten het mooie bedrag van € 456.50 bijeen.
Iedereen hartelijk dank daarvoor.
De collectebusjes zijn nu weer aangepast.

Stichting Timon is ons nieuwe doel. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Het zorgt voor een veilige plek als je in de problemen zit en als bv. ouders niet meer goed voor een kind kunnen zorgen.


KINDERNEVENDIENST
Inmiddels is ROTS (catechisatie) weer gestart. Dat doen we weer samen met de Protestantse Gemeente in Linschoten. Vanuit de leeftijdsgroep 12-16 jaar was onze groep te klein met slechts 3 tieners die zich hebben aangemeld.
In Linschoten is de groep gelukkig wat groter en samen hebben we een mooi aantal voor 1 groep op de dinsdagavond . Niek, Liza en Jelmer komen in handen van ervaren leiding. Dominee Rianne is met zwangerschapsverlof maar zal er in 2020 weer bij komen. Er zijn 6 avonden voor de Kerst en 6 avonden begin 2020. In principe is het om de 2 weken.

Het doel van het ROCK STEADY programma is om de tieners van onze kerk te helpen groeien in geloof en het volgen van Jezus. Youth for Christ heeft dit bedacht en een programma ontwikkeld wat goed aansluit op de belevingswereld van jongeren. Er wordt gekeken hoe het geloof praktisch handen en voeten kan geven en ook hoe je het kunt delen met (buitenkerkelijke) vrienden.
Het samen doen met Linschotense tieners is niet zo gek als het lijkt. De meesten blijken elkaar al te kennen van school.

We zijn de kerk en vooral de leiding in Linschoten erg dankbaar dat zij deze samenwerking met ons willen voortzetten.
Zijn er vragen, laat het me weten.

Groeten, Peter Versloot


PLUSDIENST
Afgelopen zondag 29 september was er weer een Plusdienst.

Een Plusdienst waarin Corjan Matsinger voor is gegaan en onze huisband Witness weer prachtig speelde.
Thema van de dienst was Fake News.

Een actueel thema waarin iedereen ontzettend veel informatie toegereikt krijgt.
Alleen wat is nou inhoudelijk goed en is echt nieuws of wat is nu gemaakt en nepnieuws?
Hoe kan je kijken naar het nieuws? Welke invalshoek pak je?
Zo ook naar God en naar de Bijbel.
Iedereen kijkt daar op zijn of eigen manier naar.
Mooi thema, goede opkomst en mooie muziek.

De volgende Plusdienst zal al weer snel plaatsvinden.
Namelijk op zondag 10 november 2019.
Dominee Baardmans zal voorgaan tijdens deze Plusdienst.
De band Heart of Unity zal de dienst muzikaal begeleiden.
Schrijf deze dienst dus vast met grote letters in de agenda ! Tot dan !
Namens de Plusdienstcommissie,
Gijs


TIENERDIENST
Zondag 6 oktober was er weer een Tienerdienst. Een aardige opkomst van tieners.
Met elkaar hebben we een tijdje terug gesproken en bedacht…..waar gaan we het komende seizoen over hebben.
De tieners kwamen zelf met Helden uit de Bijbel.
De leiding van de tienerdienst heeft hier gehoor aan gegeven en afgelopen zondag was het dus zover.
Ester mocht het spits afbijten.
De naam is bekend, maar wat voor heldendaden ze verricht had was nog niet helemaal duidelijk.
Tijdens de tienerdienst is het in ieder geval duidelijk geworden !
Aankomende tienerdienst gaan we het over een andere held hebben.
Namelijk David ! Zondag 3 november is het zover.
Namens de Tienerdienstleiding,
Gijs