informatie WegWijsMontfoort

WegWijsMontfoort is ontstaan uit een initiatief van enkele statushouders uit Montfoort die behoefte hadden aan huiswerkbegeleiding voor hun kinderen en contact met andere statushouders.
De coördinator van Vluchtelingenwerk en bestuursleden van het Vredesplatform hebben de vraag voor het gebruik van De Rank voorgelegd aan de kerkenraad.
Dit heeft geresulteerd in een samenwerking en het gebruik van de vergaderruimtes en ondersteuning.
WegWijs is een diaconaal project en valt onder de Diaconie van de PG Montfoort De Rank.
In januari 2017 was de officiële start van de Huiswerkbegeleiding en lees-en spelactiviteiten op woendagmiddag in de oneven weken.
Dit bleek een succes te zijn. De moeders die de kinderen brengen blijven gezellig koffie of thee drinken en communiceren met elkaar.
Het bleek ook een goed moment voor het oefenen van de taal.
De vraag naar aanvullende taalles kwam en sinds april is de Taalgroep van start gegaan.
Dit bleek in een behoefte te voorzien.
De dames wilden graag iedere week praktische taalles en na de vakantie is dit gerealiseerd.
Er zijn gelukkig voldoende vrijwilligers die deze taallessen kunnen geven.
De statushouders(15-20) uit verschillende landen genieten zichtbaar en zijn blij met de wekelijkse lessen.
Dit levert een bijdrage aan de integratie en het welbevinden.
Er ligt nu een vraag van een aantal mannelijke statushouders voor een dergelijke groep.
Er wordt bekeken of dit haalbaar is.
Besloten is om ook de HapSnap maaltijden onder WegWijs te laten vallen.
Dit project voldoet aan de behoefte en maakt veel mensen blij.
Samen doen we meer.

Op onze site, www.swml.nl is inmiddels alle informatie over onze stichting te vinden.

Update activiteiten WegWijs:

Maandagavond is 18.00-20.00 uur is de huiswerkbegeleiding gewijzigd in Studiebegeleiding en computerondersteuning.

Er worden inmiddels ook enkele volwassenen begeleid.
Begeleiding op aanmelding.

Woensdagmiddag wordt mogelijkheid geboden voor computerondersteuning aan vrouwen van de Taalgroep of moeders van deelnemers aan de leer en spelmiddag.

Ook dan vraaggericht.

De Mannenavond is wegens gebrek aan belangstelling gestopt.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de oppas op woensdagmorgen(1 x per 3 á 4 weken), voor de Leer en spelmiddagen in de oneven weken en bij de HapSnap maaltijden.

Informatie bij:

Marry van de Burgt-van den Heuvel