Kerkdienst

(carnavalszondag)
voorganger : ds. M. Meiring / Woerden
1e collecte : Kerk
2e collecte : Vluchtelingenwerk Montfoort – Linschoten


De veertigdagentijdkalender “Een nieuw begin”
op weg naar Pasen, ligt in de hal en kunt u meenemen.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Deze kalender biedt elke dag een moment van bezinning
en geeft u suggesties om te bidden en te vasten. Van harte aanbevolen.